Category: Tải nhiều

Cuộc chiến khó khăn trong Alien Riposte

Bắt đầu cuộc chiến của mình trong Alien Riposte, với những nhiệm vụ khó khăn người chơi phải đối đầu với số lượng quân địch đông đảo cũng như để chiến thắng bạn sẽ phải tấn công hạ gục toàn…