Tất tần tật về quản lí nợ thuế của công ty

Hôm nay Luật Hùng Phát chuyên tư vấn dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán,chuyên thành lập công ty nhanh tại HCM sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến thức liên quan đến quản lý nợ thuế của công ty

1.1.1.  Khái quát về quản lí nợ thuế

Quản lý nợ thuế: là công việc của cơ quan thuế nhằm thực hiện một số biện pháp đôn đốc, đốc thúc số thuế mà người nộp thuế đã kê khai, cơ quan thuế đã tính. Từ đó cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp là nghĩa vụ của người nộp thuế và đã thông báo cho người nộp thuế nhưng đã hết thời hạn quy định mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

1.1.2.  Vai trò công tác quản lí nợ thuế

Quản lý nợ là khâu tiếp theo của quá trình quản lý kê khai và tính thuế. Quản lý nợ có vai trò quan trọng trong công tác quản lý thuế, cụ thể là:

Quản lý nợ thuế để quản lý, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế nộp các khoản thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; đảm bảo công bằng xã hội khi các cơ sở kinh doanh cùng phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải nộp vào ngân sách nhà nước đúng hạn.

Quản lý nợ thuế để đảm bảo quản lý tất cả các khoản thu của Nhà nước, chống thất thoát ngân sách nhà nước. Quản lý nợ thuế đảm bảo các chính sách thuế được thực hiện đúng và triệt để thông qua việc cơ quan thuế có các tác động, can thiệp kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm thời hạn nộp thuế nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế.

thanh-lap-cong-ty-nhanh

Việc quản lý nợ thuế để đảm bảo cơ quan thuế có biện pháp thu nợ phù hợp, hiệu quả; mặt khác quản lý nợ là một thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác quản lý thu thuế, góp phần nâng cao hiệu quả của các chức năng khác như: Thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế.

1.1.3.  Yêu cầu trong công tác quản lí nợ thuế

Quản lý nợ thuế phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Trong quản lý thuế nói chung và quản lý nợ thuế nói riêng thì yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất của công tác này là phải quản lý đầy đủ không bỏ sót các khoản thu của ngân sách nhà nước. Vì vậy, nếu quản lý không chặt chẽ, không bao quát hết các khoản thu của ngân sách nhà nước, khi đó sẽ gây ra khó khăn cho việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế.

Phải đảm bảo quản lý chính xác các khoản nợ để cơ quan thuế có các biện pháp quản lý phù hợp. Để thực hiện yêu cầu này, bên cạnh việc phân loại nợ theo các tiêu thức đã trình bày ở phần trên thì các tiêu thức phân loại phải được kết hợp với nhau một cách hợp lý; qua đó cơ quan thuế sẽ đánh giá, xem xét và đưa ra các biện pháp thu nợ phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực, trong từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội.

Phải đảm bảo thu nợ kịp thời,tránh thất thu ngân sách nhà nước.Yêu cầu này là yêu cầu xuyên suốt của công tác quản lý nợ và là mục tiêu của công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế trong toàn ngành.

xem thêm thành lập công ty xuất nhập khẩu: http://luathungphat.vn/dieu-kien-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-xuat-nhap-khau-nhu-nao/

1.1.4.  Nội dung công tác quản lí nợ thuế

Một số nội dung cơ bản quản  lí nợ thế có thể khái quát qua 4 bước sau:

Bước 1: Lập chỉ tiêu thu nợ:

Lập chỉ tiêu thu nợ là nội dung đầu tiên trong quản lý nợ thuế vì nó gắn liền với việc xác định chương trình hoạt động trong một thời gian nhất định (thường là hàng năm, 5 năm).

Bước 2: Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy chế quản lý nợ thuế:

Nội dung của quy trình, quy chế quản lý thu nợ thuế bao gồm:

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của tổ chức, cá nhân trong cơ quan thuế.

Trình tự, thủ tục hành chính của các bước công việc: đảm bảo hoạt động đồng bộ giữa các bước công việc cũng như về thời gian.

Mối quan hệ công tác giữa các tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ: phối hợp ngang giữa các bộ phận trong cơ quan, giữa các cơ quan trong ngành; kết hợp các công việc của các cá nhân trong bộ phận.

Bước 3: Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy trình, quy chế:

Nội dung này đóng vai trò quan trọng, giúp người lãnh đạo đánh giá lại quá trình quản lý nợ thuế đối với 2 đối tượng là:

thanh-lap-cong-ty-xuat-nhap-khau

Nội bộ ngành thuế: hoạt động kiểm tra nhằm: phát hiện sai sót vướng mắc trong quá trình quản lý để có giải pháp kịp thời giải quyết vướng mắc; làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được trong chương trình, dự án để khen thưởng và xử lý kịp thời

Các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhằm hướng dẫn: người nộp thuế thực hiện đầy đủ, đúng quy định đối với các thủ tục đề nghị gia hạn nộp thuế, miễn phạt chậm nộp, xoá nợ tiền thuế; các tổ chức, cá nhân phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý nợ thuế.

Bước 4: Tổng kết, đánh giá kết quả quản lý nợ thuế

xem tiếp ấn: Vào đây

Post Comment