Phần mềm quản lý nhân sự có những chức năng gì?

Các cách thức “Biến con người thành lợi thế cạnh tranh” đó chính là công việc của một nhà quản lý nhân sự phải làm. Tuy nhiên, để có một cách thức phù hợp là điều khá khó khăn và đau đầu.

Digitech xin giới thiệu với các nhà quản lý hiện tại và trong tương lai một giải pháp hoàn hảo dành cho công tác quản lý nhân sự. Đó chính là phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP. Với nhiều chức năng ưu việt sẽ giúp nhà quản lý có một cách thức quản lý nhân sự chuyên nghiệp, “Biến con người thành lợi thế cạnh tranh”.

Các chức năng của phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP

 

chức năng

  1. 1.Chức năng quản lý nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân sự: Quản lý mọi thông tin chi tiết về người lao động như ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, quá trình công tác…Theo dõi toàn bộ quá trình làm việc tại công ty, khen thưởng hay bị kỷ luật, diễn biến lương…

  1. 2.Chức năng quản lý tiền lương

Chấm công lao động: Theo dõi, kiểm soát người lao động về thời gian làm việc thời gian vào làm và ra về; chấm số ngày công đi làm, đăng ký làm thêm, nghỉ, làm bù hay thai sản; quản lý ca kíp của nhân viên…

Tính lương: Quản lý lương theo đối tượng hoặc kỳ tính lương. Tự động tính lương theo các chế độ xã hội, bảo hiểm, chế độ của công ty, các loại thuế, số ngày công làm việc để tính lương cho nhân viên.

  1. 3.Chức năng báo cáo

Chức năng báo cáo cho phép báo cáo các dữ liệu về người dùng, nhân sự, quản lý tiền lương cho cấp trên.

Báo cáo quản lý nhân sự:

–         Báo cáo danh sách nhân viên hiện đang làm việc tại công ty

–         Báo cáo danh sách nhân viên có tiềm năng tốt

–         Báo cáo danh sách nhân viên có các chế độ chính sách

–         Báo cáo danh sách nhân viên được khen thưởng hay kỷ luật

–         Báo cáo ứng viên dự tuyển có tiềm lực tốt

Báo cáo quản lý tiền lương:

–         Báo cáo tổng chi phí lương trong tháng hoặc trong kỳ

–         Báo cáo bảng thanh toán tiền lương

Post Comment