Bài viết

Phát triển hệ thống y tế Việt Nam

Ngành y tế nước ta không ngừng đổi mới Đồng hành cùng mùa xuân của đất nước, ngành y tế không ngừng chuyển mình đổi mới toàn diện trên tất cả những lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo…
Máy chấm công vân tay Ronald Jack Iclock 260C

Cùng với xu thế phát triển của khoa học công nghệ hiện nay thì việc sử dụng các thiết bị khoa học công nghệ ngày càng được áp dụng và sử dụng nhiều. Đặc biệt là trong việc quản lý…