Bài viết

Kinh doanh thực phẩm chức năng, hướng đi mới ngày nay

Thực phẩm chức năng là gì? Thực phẩm chức năng chính là các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe (http://nguonhangnhap.com/san-pham/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-inca-oil/) chuyên dùng qua đường ăn uống với một mục đích nhất định. Có nhiều người vẫn thường hiểu lầm…