Giải pháp tính lương cho doanh nghiệp

Phần mềm quản lý nhân sự Salary managament plus là giải pháp tính lương hiệu quả, là lựa chọn hiện đại cho doanh nghiệp hiện nay.

Salary Managament plus với 10 năm kinh nghiệp cung cấp đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp về quản trị tiền lương về doanh nghiệp. Giúp cho danh nghiệp tính lương hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn.

 

Image 8

Lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm.

Trong quản lý nguồn nhân lực yếu lương là yêu tố nhà quản lý phải đặc biệt quan tâm, lương là yếu tố duy trì cho hoạt động công việc của con người, cũng là động lực giúp con người làm việc …

Nếu doanh nghiệp đang nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến lương, vẫn còn nhiều sự mâu thuẩn, sự bất mãn, những thắc măc, hay vẫn thường xuyên xảy ra bỏ việc của nhân viên, tính lương vẫn còn sai sót thì nhà quản lý phải thay đổi phương pháp quản lý, và sử dụng phần mềm tính lương Salary Managament plus của Digitech là lựa chọn tốt nhất phù hợp với nhất với doanh nghiệp hiện nay, vừa phù hợp với môi trường trong khi chi phí thích hợp.

Phần mềm tính lương Salary Managament plus phù hợp với mọi loại hình, tổ chức không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay hình thức trả lương

Cách thức tính lương đầy đủ, tính lương theo thời gian, hệ số bậc lương, phụ cấp, tự động tính dữ liệu chấm công, điều chỉnh tháng trước, tùy chọn ngày thưởng, lễ tết… Nhà quản lý chỉ cần khai báo đầy đủ phàn mềm tự động chấm lương cho nhân viên

Cài đặt, sử dung dễ dàng, giúp cho nhà quản lý có

thêm thời các khâu khác. Một khâu toa tàu bị hoảng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cả đoàn tàu, thời gian diễn ra lâu, và hiệu quả mang lại không như mong muốn. Vậy nên sử dụng  phần mềm tính lương Salary Managament plus là lựa chọn thích hợp để mang lại hiệu quả cao nhất  trong quản lý nhân sự cho doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ 094.230.6868

Post Comment