Category: Sức khỏe

Kinh doanh thực phẩm chức năng, hướng đi mới ngày nay

Thực phẩm chức năng là gì? Thực phẩm chức năng chính là các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe (http://nguonhangnhap.com/san-pham/thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-inca-oil/) chuyên dùng qua đường ăn uống với một mục đích nhất định. Có nhiều người vẫn thường hiểu lầm…
Phát triển hệ thống y tế Việt Nam

Ngành y tế nước ta không ngừng đổi mới Đồng hành cùng mùa xuân của đất nước, ngành y tế không ngừng chuyển mình đổi mới toàn diện trên tất cả những lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo…