Bài viết

Máy chấm công vân tay Ronald Jack Iclock 260C

Cùng với xu thế phát triển của khoa học công nghệ hiện nay thì việc sử dụng các thiết bị khoa học công nghệ ngày càng được áp dụng và sử dụng nhiều. Đặc biệt là trong việc quản lý…
Lừa máy chấm công có những cách thức nào

Hiện nay ,đa số các công ty, doanh nghiệp  đều sử dụng máy chấm công ,đặc biệt là máy chấm công vân tay  Để tiết kiệm chi phí đầu tư ,và chấm công ,tính lương một cách nhanh chóng ,chính…